Voorletters
Roepnaam
Tussenvoegsel
Achternaam
Adres
Postcode
Woonplaats
Geboortedatum
E-mailadres
Telefoon
Mobiel
Stemsoort
Ik machtig Vereniging ’t KOOR! om de ledenbijdragen van ondergenoemde bankrekening
te incasseren (verplicht).
Bankrekeningnummer (IBAN)
Tenaamstelling
Plaats

Gegevensbestanden
De gegevens die je via dit formulier verstrekt, zullen worden opgenomen in enkele
elektronische gegevensbestanden. De gegevens zullen alleen gebruikt worden voor het
uitvoeren van de ledenadministratie. Vereniging ’t KOOR! zal de gegevens in geen geval –
tenzij op justitieel verzoek – aan derden verstrekken. Een aantal gegevens zal worden gebruikt
voor de ledenlijst. Deze ledenlijst is – alleen voor leden – toegankelijk via onze webpagina.

Privacy: Door lid te worden van 't KOOR! geeft u toestemming dat wij foto's plaatsen t.b.v.
publiciteitsdoeleinden op o.a. sociale media/nieuwsbladen.

Mocht u bezwaar hebben tegen naamsvermelding, wilt u dit dan hieronder aangeven: