Ik bestel hierbij:


voor het Kerstconcert van `t KOOR! op zaterdag 21 december 2019 om 16.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk.
Kerklaan 26, Kortenhoef. Zaal open vanaf 15.30 uur.


voor het Kerstconcert van `t KOOR! op zaterdag 21 december 2019 om 20.00 uur in de H. Antonius van Paduakerk.
Kerklaan 26, Kortenhoef. Zaal open vanaf 19.30 uur.
 
*) Uw reservering is pas afgerond als betaling van het verschuldigde bedrag op rekeningnummer NL69INGB0006057883 ontvangen is.