13 april 2017 – jaargang 2016-2017 – nr. 30

Vanwege de ALV maar een halve repetitie. De mannen waren al vanaf 19.15 uur met Vladimir aan de gang geweest en dat wierp zijn vruchten af.

Repetitie donderdag 20 april

Vladimir wil de mannen wederom extra aandacht geven en vandaar het verzoek aan bassen en tenoren om aanstaande donderdag maar liefst al om 19.00 uur aanwezig te zijn in studio 4.
De dames voegen zich hier dan om 19.45 uur bij dus voor alle duidelijkheid:
s.v.p. niet eerder de studio ingaan!

Huiswerk
We gaan donderdag in ieder geval verder met Miss Saigon en Porgy & Bess. Bestanden staan op de website dus er kan geoefend worden.

Lief en leed
Het was fijn om Hans Clous weer terug te zien bij de repetitie. Jeanette van Velzen heeft het goede nieuws ontvangen, dat de vervelende kuren hun werk hebben gedaan en dat zij pas over 1 jaar terug moet voor controle. We gaan nu allemaal wachten op de mooie krullen die zij krijgt  Voorts feliciteren wij Carla en Deus Steenkamer met hun kleindochter Lara.
Tenslotte verwelkomen wij Anna Hardonk (sopraan) en Paul Mulder (bas) als nieuwe leden. Wij hopen dat jullie het erg naar je zin gaan hebben bij ons koor.

Algemene Ledenvergadering
De ALV verliep zeer voorspoedig (de notulen zijn zelfs al in concept gereed). Vooral voor degenen die er niet zijn geweest, zet ik hieronder de belangrijkste punten nog even op een rijtje.
Notulen ALV 2016, Algemeen Jaarverslag 2016, Resultatenrekening 2016, Begroting 2017-2018 en aanvullingen ‘Notitie ’t KOOR!’ zonder opmerkingen goedgekeurd.
* De vergadering verleent decharge aan het bestuur voor het gevoerde beleid.
* Ria van de Sande en Fré van Walbeek nieuwe leden Kascontrolecommissie (Jan Rietbergen reserve lid).
* Jeanette van Velzen is benoemd als algemeen bestuurslid. Zij gaat zich in het bijzonder bezig houden met sponsoring en fondsenwerving.
* Herma Hoveling herbenoemd als bestuurslid en zij gaat het secretariaat van Ria Raven overnemen. Astrid Hagen gaat ondersteuning verlenen als notulist van de vergaderingen.
* Herma Hoveling neemt het maken van de ‘Mededelingen’ over van de voorzitter.
* Ria Raven blijft vanwege haar kennis op het gebied van de muziek (repertoire) contactpersoon tussen Repertoirecommissie en het bestuur en Repertoirecommissie en Jan Rietbergen (beheerder bladmuziek).
* Ria Raven en Corry Goedemans nemen de PR over van Herma Hoveling.
* Ria Raven neemt de afwezigheidsregistratie over van Marjan Koster.
* Ingrid Dreier Gligoor is gehuldigd voor haar 12,5 jarig zangjubileum.
* De z.g. ‘verbindingstrofee’, die vorig jaar in Gent op initiatief van de voorzitter in het leven is geroepen, is toegekend aan Joke Staal.
* Over ca. 3 weken starten we met 4 nieuwe stukken, t.w. een medley uit Grease, A Night like this en twee werken van John Rutter.

Braderie ’s-Graveland – zaterdag 13 mei
Excuses voor de vertraging, maar komende week ontvangen jullie de plannen voor onze stand op de Braderie. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden ca. 1,5 uur van hun tijd beschikbaar hebben om mee te helpen met op- en afbouw en het bemensen van de kraam. Als je echt verhinderd bent, kun je dit per mail kenbaar maken (herma_hoveling@hotmail.com). Je kunt via dit mailadres ook je voorkeur voor de tijd aangeven en dan proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de indeling.

Afwezigheidsregistratie

Vanaf heden moet de afwezigheid bij repetities en/of optredens worden doorgegeven aan Ria Raven. Ria wil eventuele afmeldingen bij voorkeur via WhatsApp of email ontvangen (riaraven@outlook.com). Alleen in noodgevallen via haar mobiel 06-18 41 01 42.

Agenda
Donderdag 20 april – 19.00-19.45 uur – extra repetitie bassen en tenoren (MCO – Hilversum)
Donderdag 27 april (Koningsdag) – geen repetitie
Donderdag 4 mei (Dodenherdenking) – geen repetitie
Zaterdag 13 mei – 10.00-17.00 uur – Jaarmarkt ’s-Graveland (Noordereinde – ‘s-Graveland)
Zaterdag 17 juni – 11.30-12.45 uur – Optreden Meenthofbraderie (de Meenthof – Kortenhoef)
Zondag 12 november – Gastoptreden concert City orkest (MCO – Hilversum)
Tot donderdag!
Namens het bestuur, Herma Hoveling