Mededelingen ’t KOOR! 6 april 2017 – jaargang 2016-2017 – nr. 29

Na 2 weken Elma en haar echtgenoot Corné, was het fijn om Vladimir weer voor de groep te hebben staan. Zijn enthousiasme spatte er zoals gebruikelijk vanaf en het is goed om te zien, dat steeds meer koorleden hierin mee durven te gaan. Dit belooft wat voor de toekomst.

Repetitie donderdag 13 april
Vladimir wil de mannen de komende weken graag wat extra aandacht geven en vandaar het verzoek aan bassen en tenoren om aanstaande donderdag om 19.15 uur aanwezig te zijn in studio 4.
De dames voegen zich hier dan om 19.45 uur bij (dus s.v.p. niet eerder de studio ingaan).

Huiswerk
We gaan donderdag in ieder geval verder met Miss Saigon. Bestand staat al op de website dus er kan geoefend worden (of op z’n minst een paar keer geluisterd).

Lief en leed
Wij condoleren Judith met het overlijden van haar moeder en wensen Deus een spoedig herstel van de vervelende virusinfecties, waar hij al enige tijd mee kampt.

Algemene Ledenvergadering
Donderdag a.s. na de pauze (21.15 uur) legt het bestuur verantwoording af voor het gevoerde beleid over het afgelopen jaar en gaan we het hebben de ambities en verwachtingen van ’t KOOR! voor de toekomst. Reden genoeg dus om aanwezig te zijn! Vragen over de financiën kunnen nog steeds naar de penningmeester worden gestuurd (deus.steenkamer@gmail.com)

Repetities van 27 april en 4 mei
Vanwege Koningsdag en Dodenherdenking vervallen de repetities van donderdag 27 april en 4 mei.

Braderie ’s-Graveland – zaterdag 13 mei
Komende week ontvangen jullie aparte mededelingen over de invulling, die de werkgroep (Nico, Jolanda, Jet en ondergetekende) dit jaar aan onze kraam op de Braderie wil geven. De nadruk komt te liggen op de promotie van ’t KOOR! en er hoeven niet – zoals bij voorgaande edities – lootjes te worden verkocht. Wij hopen dat zoveel mogelijk leden ca. 1,5 uur van hun tijd beschikbaar hebben om mee te helpen met op- en afbouw en het bemensen van de kraam. Als je echt verhinderd bent, kun je dit per mail kenbaar maken (herma_hoveling@hotmail.com). Je kunt via dit mailadres ook je voorkeur voor de tijd aangeven en dan proberen we hier zoveel mogelijk rekening mee te houden bij de indeling. Het is altijd een erg gezellige dag!

Telefooncirkel
Door enkele ledenmutaties is de telefooncirkel, die in werking treedt bij het op het laatste moment niet doorgaan of wijzigen van een repetitie en/of concert, aangepast (zie bijlagen). Staat uiteraard ook op de website achter de ledenlogin.

Agenda
Donderdag 13 april – 19.15-19.45 uur – extra repetitie bassen en tenoren (MCO – Hilversum)
Donderdag 13 april – 21.15 uur – Algemene Ledenvergadering (MCO – Hilversum)
Zaterdag 13 mei – 10.00-17.00 uur – Jaarmarkt ’s-Graveland (Noordereinde – ‘s-Graveland)
Zaterdag 17 juni – 11.30-12.45 uur – Optreden Meenthofbraderie (de Meenthof – Kortenhoef)
Zondag 12 november – Gastoptreden concert City orkest (MCO – Hilversum)

Tot donderdag!
Namens het bestuur, Herma Hoveling